Лабораторна дейност

  • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ към ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
  • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

    Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към „Водоснабдяване и канализация - гр. Плевен “ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти . Лабораторията е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава сертификат Рег. № 58ЛИ/08.02.2023 г., валиден до 30.04.2024г., издаден от Българска служба за акредитация и извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода.

    Лабораторията извършва и срещу заплащане от страна на клиентите следните дейности: