Лабораторна дейност

  • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ към ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
  • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

    Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към „Водоснабдяване и канализация - гр. Плевен “ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти . Лабораторията е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава Сертификат Рег. № 58ЛИ/26.04.2024 г. , валиден до 26.04.2028 г., издаден от Българска служба за акредитация и извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейни, подземни и отпадъчни води..

    Лабораторията извършва и срещу заплащане от страна на клиентите следните дейности: