Център за услуги

Центърът за интегрирани услуги на „ВиК” ЕООД- Плевен се намира на първия етаж в сградата на Дружеството- ул. „Сан Стефано” №25, което го прави леснодостъпен. В него клиентите- физически и юридически лица, могат да се информират и възползват от всички услуги, които предлага фирмата, както и да направят справки по въпроси и проблеми, свързани с дейността на ВиК- Плевен. Работното време е от 8,00 до 16,45 часа, всеки делничен ден. С изграждането на Център за услуги се реализира един от големите проекти, заложени като приоритет в работата на компанията и е доказателство, че оставаме верни на фирмената ни политика към клиентите - диалог, отговорност, лоялност и постоянство.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА УСЛУГИ ПРЕДЛАГА:

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 • проучване за присъединяване
 • информация за наличните вик- мрежи и съоръжения около поземлен имот или разработване на устройствен план
 • съгласуване на проекти и издаване на удостоверение за съгласуване
 • съгласуване на проект и сключване на предварителен договор за присъединяване към уличните вик- мрежи
 • издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • договор за присъединяване /окончателен/

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

  ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа свали

  ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към канализационната мрежа свали

  ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа свали

  ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка за съответствие на за извършване на проверка за съответствие на инвестиционния проект на сградната ВиК инсталация и/или мрежа и инвестиционния проект за водопроводното отклонение със становището, включващо изходни данни и условия за присъединяване свали

  ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка за съответствие на за извършване на проверка за съответствие на инвестиционния проект на сградната ВиК инсталация и/или мрежа и инвестиционния проект за канализационното отклонение със становището, включващо изходни данни и условия за присъединяване свали

  ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на договор за временно водоснабдяване на строителна площадка свали

  ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационната мрежа свали

  УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА
  • отпушване на канализационни отклонения и външен канал
  • откриване на скрити течове / прослушване/ по външни и площадкови водопроводни мрежи
  УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕРВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВОДА
  • приемане на заявки за проверка на водомери
  • заявки за ремонт на водомери
  • заявки за пломбиране на водомери към вик-инсталацията
  • откриване и прехвърляне на партиди
  • Покана за промяна на партидa
  • заявки за отчитане на водомери, извън периода на мерене
  СПРАВКИ
  • за таксувана вода
  • за дължими суми
  • начини на плащане

  Дейността на “ВиК” ЕООД- Плевен е изцяло насочена към клиентите на водоснабдителните и канализационни услуги, които Дружеството предлага. Стремим се да имаме постоянна обратна връзка с тях и винаги търсим мнението им за качеството на продуктите, които получават. В Центъра за услуги заработи и телефон на клиента, с номер: 070 01 02 01. Това е поредна стъпка в нашата последователна политика в услуга на потребителите. Този телефон е още един лесен и достъпен начин за връзка с нас, на цената на един градски разговор, независимо от кое селище на територията на Плевенска област се обаждате /без община Кнежа/. Това е първият такъв телефон в областта, който открива компания от ютилити-сектора.

  КАК РАБОТИ ТЕЛЕФОННИЯТ ЦЕНТЪР?

  Когато се свържете с телефон: 070 01 02 01, ще чуете нашият електронен водач. Това е запис, който ще ви насочи към информацията, която ви е нужна, посредством натискане на различен бутон на вашия апарат.

  • Бутон 1 - за справка по дължими суми на граждани, платими в брой
  • Бутон 2 - аварии
  • Бутон 3 – запис на съобщение с мнение или въпроси
  • Бутон 4 - връзка с оператор

  Забележка:

  - Насоките на електорнния ни водач ще можете да ползвате само, ако разполагате с апарат с тонално набиране. Ако нямате такъв, свържете се директно с наш оператор.

  - За да проверите сметката си, ще е нужен абонатният ви номер, който е с шест цифри. Той е изписан на фактурата ви за платена вода от предходния период!

  НА ТЕЛЕФОН: 070 01 02 01 МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
  • Услугите, които предлага “ВиК” - Плевен
  • Причини за временни нарушения на водоподаването
  • Аварии и ремонти
  • Вашите сметки за изразходвана вода, при плащане в брой /само за граждани/