Събития

ВиК- Плевен инсталира мътномер за мониторинг на питейната вода

ВиК- Плевен инсталира мътномер за мониторинг на питейната вода, идваща от ВС „Черни Осъм“, от където основно се водоснабдява град Плевен.

Мътномерът е съвременна система за денонощно наблюдение онлайн на качеството на водата, с цел да бъде предотвратено навлизането на мътна вода във водопроводната мрежа. В случай, че системата отчете отклонения от качеството по показател „мътност“, своевременно ще бъде спряно водоподаването от ВС „Черни Осъм“ и ще се включат резервните водоизточници от селата Крушовица и Биволаре.

Мътномерът е монтиран на хлораторната станция на ВиК – Ловеч, където е водохващането и данните ще се следят денонощно и от двете дружества.Инсталирането на мътномер е наложително за запазване на доброто качеството на питейната вода, доставяна на плевенчани
В инициативата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за засаждане на 3000 дръвчета по повод Световния ден на водата се включи и „ВиК“ ЕООД – Плевен

По повод ежегодното отбелязване на Световния ден на водата-22 март, „Български ВиК холдинг“ ЕАД планира доброволческа инициатива за засаждане на дръвчета на територии, обслужвани от ВиК операторите в цялата страна, под мотото: „Засаждане за чисти води“.

Служители от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен се включиха в инициативата и засадиха едногодишни тополови фиданки. Началото на кампанията беше дадено от инж. Климент Тодоров, Управител на Дружеството и от Маргарита Иванова, началник на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/. Съобразено с климатичните особености, локалните почвени характеристики и естествената растителност в региона, на територията на ПСОВ в село Божурица ще растат над сто тополи.

Работещите в дружеството ще продължат да се грижат за дърветата и занапред, тъй като засаждането е само първата стъпка в отглеждането на здрава гора. Дърветата са предоставени от ТП на „Държавно горско стопанство“- Плевен, със съдействието на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Идеята на залесителната инициатива е да се подчертае ролята на горите за качеството на въздуха и водата, както и да се постави началото на една добра практика за опазване на природата и борбата с водната криза.

Връзката между изсичането на горите и зачестилите тежки наводнения и свлачища, както и със засушаването в много региони, показва необходимостта от стратегия за управление на природните ресурси. В днешните условия на глобално затопляне, промяна на климата и безводие, освен да бъде ограничена сечта, също толкова важно е да се предприемат реални мерки и програми за мащабно залесяване. Засаждането на дървесни видове, съобразено с конкретните климатични условия и почви в регионите, може да подобри функцията на цялата екосистема и да даде възможност за справяне със сушата, ерозията на почвата, наводненията и свлачищата.

22 март- Световен Ден на водата

Всяка година 22 март - Световният ден на водата цели да привлече вниманието на хората от цялата Планета към безценния за живота природен ресурс “питейна вода”, който не е неизчерпаем. Тази година темата, зададена от ООН по повод Световния ден на водата, е: „Ускоряване на промяната“. Фокусът е поставен към ускорено предприемане на реални мерки и действия за осигуряване на питейна вода на 2,2 милиарда души, които в момента нямат достъп до такава и справяне с водната криза. Водата е жизненоважен ресурс за живота на Земята, но въпреки това, достъпът до безопасна и чиста вода остава сериозно предизвикателство за много хора по света- всеки четвърти човек на планетата няма достъп до питейна вода, 4.2 милиарда нямат безопасни санитарни услуги, а 3 милиарда нямат дори основни съоръжения за миене на ръцете

Празникът се отбелязва от 1993 година навсякъде по света, като идеята е да се говори за този общочовешки проблем и отговорното отношение към водата - нейното опазване чиста, както и културата на разумно ползване, да станат кауза на всички. Празникът се отбелязва от 1993 година навсякъде по света, като идеята е да се говори за този общочовешки проблем и отговорното отношение към водата - нейното опазване чиста, както и културата на разумно ползване, да станат кауза на всички. „Водоснабдяване и канализация“ - Плевен заложи като приоритет в политиката на Дружеството образователни инициативи, насочени към най-малките потребители- децата. Целта е от ранна възраст да започне формирането на отговорно отношение към водата, как тя да се ползва разумно, да се пести и да не се пилее. За наша радост, срещнахме съпричастност към каузата от директори, от учители и от родители навсякъде, където споделихме идеите си. И даже получихме предложения за съвместни мероприятия, част от които успяхме да реализираме още сега с учители, деца и родители в ДГ “Кокиче”- Плевен

Под наслов: „Водата е нашето богатство“ децата нарисуваха рисунки и подготвиха, заедно с родителите си, цветни макети, в които показват как водата е извор на живот за всяко живо същество на планетата Земя. „Включването и на родителите в тези инициативи ни кара да сме оптимисти, че освен учителите, имаме и тях като съмишленици във възпитаването на отговорно отношение към природата и нейното опазване“- заяви инж. Климент Тодоров,

Управител на „ВиК“- Плевен, който помагаше на децата във всички задачи по темата за водата. Празникът завърши с открита ситуация, в която децата редиха пъзели по темата, участваха в експерименти, показващи свойствата и агрегатните състояния на водата през различните сезони, разказваха как да я ползваме разумно, да я пестим и да не я пилеем. Всички участници в Световния ден на водата получиха значки, със символичното значение „Водата е живот“.