За нас

НАШАТА МИСИЯ

Да бъдем успешен доставчик на висококачествени водопроводни и канализационни услуги за нашите клиенти.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да бъдем най-добрият воден оператор в страната.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Клиентите са нашия бизнес и нашето бъдеще. Ще бъдем открити, честни и коректни във всички дейности. Основа на нашата репутация са доверието и уважението към всички. Стремежът ни е да бъдем най-добрите, посредством непрекъснато усъвършенстване на нашия професионализъм. Искаме да се гордеем, че предлагаме на хората качествени услуги. Искаме служителите ни да се гордеят, че работят в Дружеството.

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

"ВиК" ЕООД- Плевен ще инвестира в цялостна рехабилитация на водопреносната мрежа и подмяна на остарелите тръби с нови, по-надеждни.

Инвестициите ни са в бъдещето на Плевенска област. Постигането на целите изисква време, затова инвестиционната ни програма е дългосрочна. Сега поставяме основите на Дружество, което ще предоставя на клиентите си модерни и качествени водопроводни и канализационни услуги.

Приоритетите в работата ни са:

  • подмяна на водопроводната мрежа с цел намаляване на загубите
  • намаляване разходите за ел. енергия с цел да се запази цената на водата
  • отваряне на фирмата за диалог с клиентите и подобряване качеството на услугите, които предлагаме

НАШИЯТ ДЕВИЗ: "БЪДИ ДОБЪР И ГО ПОКАЖИ!"

Водим открита и честна комуникация. Разговаряме с всички групи клиенти- корпоративни, медии, частни лица, бъдещи потребители и т.н, с цел да предоставяме точна информация и да стопяваме негативизма съм ютилити сектора, предизвикан в обществеността от невярна или изопачена информация.