Обслужвани райони

"ВиК" - Плевен обслужва 11 общини от Плевенска област, с население около 244 хиляди души, живеещи в 12 града и 108 села. Общините са : Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен Бряг, Искър, Никопол, Левски, Белене, Гулянци, Пордим и Кнежа. Предприятието е създадено през 1957 година, първоначално като Техническа дирекция за експлоатация на водоснабдителните системи от бившия Плевенски окръг. Четири години по-късно е преименувано на ДП "ВиК", към което през 1962г. преминават и градовете на тогавашния окръг. През 1989г. фирмата е преименувана в общинска фирма "Водоканал", съгласно Указ 56 за Стопанска дейност. По търговския закон като "ВиК" ЕООД е преобразувано с решение по търговско дело № 456/ 28.10.1991година.

Водоснабдеността на населението е 100%.

Канализираното население е 66%.

Водоснабдителното и канализационно стопанство на Дружеството се разделя на десет производствени района:

 1. Район Плевен град - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационна мрежа, съоръженията и водоизточниците на територията на град Плевен и селата: Беглеж, Брестовец, Горталово, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево,Ралево, Тодорово и Ясен.
  Началник район- Атанас Атанасов
  Телефон: 064/ 88 98 54;
 2. Район Плевен - Община - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на населените места от общините: Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник и Пордим. Това са селищата: Бохот, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Гривица, Коиловци, Мечка, Опанец, Пелишат, Радишево, Славяново, Тученица, Биволаре, Божурица, Згалево, Тотлебен, Бъркач, Горни Дъбник, Градина, Долни Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовец, Търнене и Дисевица.
  Началник район- Стефан Михайлов
  Телефон: 064/ 81 00 16;
 3. Район Гулянци - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 16 населени места от общините Гулянци и Долна Митрополия, а именно: Брест, Гиген, Гулянци, Долни вит, Дъбован, Загражден, Искър, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково, Байкал, Комарево, Крушовене, Подем и Рибен.
  Началник район:Лилян Атанасов
  Телефон: 06561/ 23 73;
 4. Район Долна Митрополия - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 13 населени места от общините: Искър и Долна Митрополия. Тук са включени: Брегаре, Победа, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Оряховица, Славовица, Ставерци, Тръстеник, Долни Луковит, Искър, Писарово и Староселци.
  Началник- инж. Огнян Иванов
  Телефон: 0878/330476;
 5. Район Левски - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 18 населени места от общините: Левски, Никопол и Пордим. Това са селищата : Асеновци, Аспарухово, Българене, Варана, Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика, Обнова, Трънчовица, Борислав, Вълчитрън, Каменец, Катерица, Одърне, Пордим и Бацова махала.
  Началник район: и.д. инж.Стефан Владимиров
  Телефон: 0650/ 8 35 12.
 6. Район Белене - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационната мрежа на общините: Белене, Никопол и Левски. Селищата от този район са следните: Белене, Бяла вода, Деков, Кулина вода, Петокладенци, Татари, Божурлук, Стежерово и Лозица.
  Началник: Веселка Врайкова
  Телефон: 0658/ 2 66 70;
 7. Район Никопол - поддържа и експлоатира водопроводната мрежа, съоръженията и водоизточниците на 12 населени места от същата община: Асеново, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене,Санадиново, Черквица.
  Началник район: Христо Мунов
  Телефон: 06541/ 20 45;
 8. Район Червен бряг - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационна мрежа, съоръженията и водоизточниците на 14 населени места в община Червен бряг. Това са селищата: Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, Рупци, Сухатче, Телиш, Червен бряг и Чомаковци.
  Началник район: инж. Тони Нинов
  Телефон: 0886763774;
 9. Район Кнежа - поддържа и експлоатира водопроводната и канализационна мрежа, съоръженията и водоизточниците на 4 населени места в община Кнежа. Това са селищата: Кнежа, Еница, Бреница и Лазарово.
  Началник район: инж. Михаил Хичков
  Телефон: 09132/ 71 21;
 10. Район ПСОВ - с. Божурица
  Началник район: Маргарита Иванова Tелефон: 0878440320

"ВиК" ЕООД- Плевен експлоатира:

 • Водоизточници- 413 броя с дебит 1 600 л./сек.
 • Водоеми- 270 броя, с обем 111 563 куб.м.
 • Помпени станции- 133 броя, с инсталирана мощност 15850kw и БПС- 213 броя, с инсталирана мощност 2 776kw
 • Водопроводни мрежи, с обща дължина 3044 километра