Цени на други ВиК услуги

на услугите извършвани от дружеството по цени с включено ДДС /последна актуализация със заповед №315/04.10.2019г./
"ВиК" ЕООД - Плевен
ЦЕНОРАЗПИС
на услугите, извършвани от дружеството по цени с включено ДДС
/последна актуализация със заповед №315/04.10.2019г./
№ на калкулация Наименование на услугите Мярка Цена в лева без ДДС Крайна цена за потребителя в лева с ДДС
РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ, ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТОПЛОФИКАЦИЯ, ГАЗОПРОВОДИ, ТЕЛЕФОНИ И ЕЛ. КАБЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВиК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ДО 100м бр. 108,11 129,73
ОТ 101м ДО 500м бр. 135,73 162,88
ОТ 501м ДО 1000м бр. 174,00 208,80
ОТ 1001м ДО 2000 м бр. 196,29 235,55
НАД 2001м - ЗА ВСЕКИ 1000 м бр. 108,11 129,73
1.1 Проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа и предоставяне на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното отклонение и на сградната водопроводна инсталациияи/или на водопроводната мрежа, разположена в имота бр. 108,11 129,73
1.2 Проучване за присъединяване към канализационната мрежа и предоставяне на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на канлизационното отклонение и на сградната канализационна инсталациия и/или на вътрешната канализационна мрежа в имота бр. 108,11 129,73
1.3 Проучване за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа и предоставяне на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и канлизационното отклонения и на сградната ВиК инсталациии и/или на вътрешни ВиК мрежи бр. 201,50 241,80
2 Проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа за временно водоснабдяване на строителната площадка бр. 108,11 129,73
3 Презаверяване на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване по т. 1.1., 1.2. и 1.3. бр. 52,87 63,44
4.1 Проверка за съответствие на инвестиционния проек на сградната ВиК инсталация и/или мрежа и инвестиционния проект за водопроводното отклонение с издаденото становище, включващо изходни данни и условия за присъединяване бр. 98,71 118,45
4.2 Проверка за съответствие на инвестиционния проек на сградната ВиК инсталация и/или мрежа и инвестиционния проект за канализационното отклонение с издаденото становище, включващо изходни данни и условия за присъединяване бр. 98,71 118,45
РАЗДЕЛ ВОДОМЕРНИ УСЛУГИ
21А ЦЕНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА И ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕР ЗА НОВИ АБОНАТИ бр. 11,74 14,09
21Б ЦЕНА ЗА ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕР ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ АБОНАТИ бр. 4,82 5,78
22 ЦЕНА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРТИДА НА:
- БИТОВИ АБОНАТИ бр. 4,21 5,05
- СТОПАНСКИ АБОНАТИ И ОБЩ. КОНСУМАТОРИ бр. 9,20 11,04
23 ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОМЕРИ
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 4,40 5,28
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч -(10,12,20,30) бр. 26,40 31,68
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 37,80 45,36
24 ПРЕКЪСВАНЕ ВОДОЗАХРАНВАНЕТО НА АБОНАТА ПРИ ВОДОМЕРА
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 26,03 31,24
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч-(10,12,20,30) бр. 32,67 39,20
25 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВОДОМЕР СВАЛЕН ПО МОЛБА НА КЛИЕНТА ЗА ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 9,61 11,53
- ОТ 10 КУБ.М/Ч 30 КУБ.М/Ч -(10,12,20,30) бр. 61,15 73,38
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 87,34 104,81
25А МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНШОВИ ВОДОМЕРИ ПРИ ГОТОВА ИНСТАЛАЦИЯ:
Φ100 бр. 92,79 111,35
Φ150 бр. 100,66 120,79
Φ200 бр. 113,73 136,48
26 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВОДОЗАХРАНВ.НА АБОНАТА ПРИ ВОДОМЕРА
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 13,44 16,13
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч-(10,12,20,30) бр. 38,50 46,20
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 49,54 59,45
27 МОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ ПРИ ГОТОВА ИНСТАЛАЦИЯ
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 5,21 6,25
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч -(10,12,20,30) бр. 31,49 37,79
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 48,64 58,37
28 ДЕМОНТАЖ НА ПОВРЕДЕН И МОНТАЖ НА ОБОРОТЕН ВОДОМЕР
ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч бр. 6,81 8,17
ОТ 10 ДО 30 КУБ.М/Ч бр. 37,85 45,42
28а ДЕМОНТАЖ НА ПОВРЕДЕН И МОНТАЖ НА НОВ ВОДОМЕР БЕЗ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩ. ВОДОПРОВ. ИНСТАЛАЦИЯ
ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч бр. 6,81 8,17
РАЗДЕЛ НАПРАВА И ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЯ
31 НАПРАВА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЪБИ ПЕВП Φ25 ММ /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ/ С ДЪЛЖИНА НА ОТКЛОНЕНИЕТО ДО 10 М бр. 36,63 43,96
33 ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН С РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ С НАСТИЛКА бр. 66,69 80,03
34 ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН С РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ БЕЗ НАСТИЛКА бр. 64,47 77,36
35 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПРОВ. ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕКЪСНАТО ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН С РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ С НАСТИЛКА бр. 101,27 121,52
36 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕКЪСНАТО ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН С РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ БЕЗ НАСТИЛКА бр. 70,69 84,83
37 ПРЕКЪСВАНЕ ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ¾" ДО 1½" ПРИ ВОДОВЗЕМНА СКОБА /БЕЗ СТОЙНОСТ НА ТРАСИРАНЕ ОТКЛОНЕНИЕ И РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ/ ЗА ПЛЕВЕН-ГРАД бр. 221,21 265,45
37А ПРЕКЪСВАНЕ ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ¾" ДО 1½" ПРИ ВОДОВЗЕМНА СКОБА /БЕЗ СТОЙНОСТ НА ТРАСИРАНЕ ОТКЛОНЕНИЕ И РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ/ ЗА ПЛЕВЕН-ОБЩИНА И ДРУГИТЕ РАЙОНИ бр. 193,49 232,19
40 СПИРАНЕ НА АБОНАТ ОТ ТРОТ.КРАН ЧРЕЗ ЗАВЪРТАНЕ НА КРАНА бр. 3,18 3,82
46 СМЯНА НА СК ½" ДО 1¼" И ОТ 1½" ДО 2½" ПРИ ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ СЪС СК НА КЛИЕНТА
- ОТ ½" ДО 1¼" бр. 9,74 11,69
- ОТ 1½" ДО 2½" бр. 24,49 29,39
РАЗДЕЛ ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И ОТКРИВАНЕ ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРОВОДА

51 УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ
до 2
обекта
47,56 57,07
3-5
обекта
80,70 96,84
6-10
обекта
113,83 136,60
53 РАБОТА С ТЕРАМЕТЪР ПО ИСКАНЕ НА ФИРМИ ЗА СНИМКА ГЕОЛОЖКИЯ СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА 35,20 42,24
56 ТЪРСЕНЕ НА ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРОВОДА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА ЗА УСЛУГА НА ВЪНШНИ ФИРМИ И ГРАЖДАНИ 26,40 31,68
РАЗДЕЛ УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА
61 ТОКОВ ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ
- 1 МАШИНОСМЯНА 1мсм 146,15 175,38
- 1 МАШИНОЧАС 1м/ч 18,27 21,92
62 КОМПРЕСОР
- 1 МАШИНОСМЯНА 1мсм 232,28 278,74
- 1 МАШИНОЧАС 1м/ч 29,04 34,84
64 ИЗПОМПВАНЕ НА ВОДА С ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АГРЕГАТ ЗА ЕЛ. ТОК И ПОМПА ЗА МРЪСНА ВОДА 27,62 33,14
65 РАБОТА С ТРИФАЗНИ ЕЛЕКТРОАГРЕГАТИ С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ 16,85 20,22
67 РЯЗАНЕ С МОТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ /РЕЗАЧКА ЗА АСФАЛТ/ 2,55 3,06
68 ПРОБИВ НА 1 ЛИНЕЕН МЕТЪР СЪС СВРЕДЕЛ ЗА БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ /КЪРТИЦА/
ДО Φ63мм 45,00 54,00
ДО Φ75мм 54,00 64,80
ДО Φ90мм 60,00 72,00
ДО Φ130мм 68,00 81,60
69 МАШИННО ПРОБИВАНЕ
- ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО Φ40 В ТУХЛ.СТЕНА 1/2ТУХЛА 1бр.отвор 1,00 1,20
- ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО Φ40 В ТУХЛ.СТЕНА 1ТУХЛА 1бр.отвор 1,22 1,46
- ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННА СТЕНА/ПЛОЧА С ДЕБЕЛИНА ДО 12СМ ДО Φ40 1бр.отвор 1,42 1,70
- ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННА СТЕНА/ПЛОЧА С ДЕБЕЛИНА ДО 25СМ ДО Φ40 1бр.отвор 2,44 2,93
70 УСЛУГА С РОТАЦИОННЕН КОМПРЕСОР 38,97 46,76
71 ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП С МАШИНА
- ТРЪБИ ПЕВП Φ200мм 1бр. 54,45 65,34
- ТРЪБИ ПЕВП Φ160мм 1бр. 46,67 56,00
- ТРЪБИ ПЕВП Φ140мм 1бр. 40,84 49,00
- ТРЪБИ ПЕВП Φ125мм 1бр. 36,30 43,56
- ТРЪБИ ПЕВП Φ110мм 1бр. 29,70 35,64
- ТРЪБИ ПЕВП до Φ90мм 1бр. 27,22 32,67
РАЗДЕЛ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МПС И МЕХАНИЗАЦИЯ
81 КАНАЛИ И ПОДЕМНИИ УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОЛИ И АВТОКРАНОВЕ
ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛ В ГР.ПЛЕВЕН
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ДО 20М 1бр. 130,24 156,29
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 21М ДО 50М 1бр. 181,71 218,05
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 50М ДО 100М 1бр. 336,12 403,34
ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛ ИЗВЪН ГР.ПЛЕВЕН
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ДО 20М 1бр. 102,94 123,53
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 21М ДО 50М 1бр. 154,41 185,29
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 50М ДО 100М 1бр. 308,82 370,58
ИЗЧЕРПВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ СЕПТИЧНИ ЯМИ/ШАХТИ ДО 5 М3
В ГР.ПЛЕВЕН 1бр. 291,65 349,98
ИЗВЪН ГР.ПЛЕВЕН 1бр. 149,00 178,80
АВТОКРАН ДО 6 ТОНА 1мсм 266,00 319,20
АВТОКРАН ДО 6 ТОНА 1м/ч 33,25 39,90
82 ЦЕНА НА 1 КМ ПРОБЕГ НА СПЕЦИАЛНИТЕ МПС
КАНАЛОЧИСТАЧНА МАШИНА км 3,17 3,80
83 УСЛУГА С АВТОМОБИЛИ, СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗАЦИЯ
УАЗ 3962 км 2,09 2,51
ГАЗ 53А км 3,96 4,75
ГАЗ 33021 км 3,75 4.50
ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ УАЗ 469Б км 2,02 2,42
ЛЕКОТОВАРНИ КОЛИ УАЗ 452Д,452В км 1,94 2,33
ВАЗ НИВА 21213;2121;21011;21310 км 1,60 1,92
ДАЧИЯ ЛОГАН 1.5DCI 70HP (ЛЕКОТОВАРЕН/ФУРГОН) км 1,85 2,22
ГАЗ 66 км 3,38 4,06
КАМАЗ км 3,36 4,03
ШКОДА МАДАРА БОРДОВА км 3,86 4,63
ШКОДА МАДАРА САМОСВАЛ МТС-24 км 2,03 2,44
ШАСИ САМОСВАЛ-СШ-16 1М/Ч мч 21,00 25,20
БАГЕР КЪРТАЧ мч 81,00 97,20
БАГЕР мч 81,00 97,20
84 УСЛУГА С ФАДРОМА
ФАДРОМА КСЕ - 100Т 1мсм 424,00 508,80
ФАДРОМА КСЕ - 100Т 1м/ч 53,00 63,60
РАЗДЕЛ ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ
УСЛУГИ ОТ ЛИПВ
90 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА СЪКРАТЕН И ПЪЛЕН МИКРОБИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА
- СЪКРАТЕН бр. 62,02 74,42
- ПЪЛЕН бр. 104,53 125,44
91 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА СЪКРАТЕН И ПЪЛЕН ХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА
- СЪКРАТЕН бр 76,41 91,69
- ПЪЛЕН бр 208,51 250,21
93 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ХИМИЧЕСКИТЕ АНАЛИЗИ ПО НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
- ЦВЯТ БДС 8451 бр. 4,68 5,62
- ВКУС БДС 8451 бр. 3,09 3,71
- МИРИС БДС 8451 бр. 3,09 3,71
- МЪТНОСТ БДС EN ISO 7027 бр. 7,34 8,80
- АКТИВНА РЕАКЦИЯ БДС 3424 бр. 7,52 9,02
- АМОНИЕВ ЙОН ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 13,45 16,14
- АМОНИЕВ ЙОН ISO 7150-1 бр. 19,12 22,94
- НИТРИТИ ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 14,12 16,94
- НИТРИТИ БДС EN 26777 бр. 16,04 19,25
- НИТРАТИ ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 16,60 19,92
- НИТРАТИ БДС 3758 бр. 21,75 26,10
- МАНГАН ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 12,30 14,76
- МАНГАН БДС ISO 6333 бр. 23,87 28,64
- ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ БДС EN 27888 бр. 7,54 9,05
- ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСЛЯЕМОСТ БДС 3413 бр. 17,71 21,25
- ХЛОРИДИ БДС 3414 бр. 13,28 15,94
- КАЛЦИЙ БДС ISO 6058 бр. 12,91 15,49
- МАГНЕЗИЙ БДС ISO 6059 бр. 21,50 25,80
- ОБЩА ТВЪРДОСТ БДС ISO 6059 бр. 12,87 15,44
- ОБЩА ТВЪРДОСТ БДС 3775 бр. 13,04 15,65
- КЛОСТРИДИУМ ПЕРФРИНГЕНС БДС EN 26461-2 бр. 30,02 36,02
- КОЛИФОРМИ,ЕШЕХЕРИЯ КОЛИ,БРОЙ КОЛОНИЙ,КЛОСТР.ПЕРФ бр. 102,40 122,88
- СУЛФАТИ ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 25,66 30,79
- ФОСФАТИ ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 12,30 14,76
- ФОСФАТИ БДС EN ISO 6878 бр. 25,40 30,48
- ХРОМ ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 27,66 33,19
- ХРОМ БДС 7212 бр. 20,31 24,37
- ЖЕЛЯЗО ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 25,44 30,53
- ЖЕЛЯЗО БДС ISO 6332 бр. 23,06 27,67
- ЦИНК ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 35,01 42,01
- МЕД ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 26,47 31,76
- ФЛУОРИДИ ВВЛМ-1-ПВ:1.08.2005 бр. 15,79 18,95
- ФЛУОРИДИ БДС 16911 бр. 18,37 22,04
- ОСТАТЪЧЕН ХЛОР БДС 3560-81 бр. 3,12 3,74
- КОЛИФОРМИ БДС 17336 бр. 37,50 45,00
- ЕШЕРИХИЯ КОЛИ БДС 17336 бр. 60,67 72,80
- ЕНТЕРОКОКИ БДС 17335 бр. 28,94 34,73
- БРОЙ КОЛОНИИ/МИКРОБНО ЧИСЛО/БДС 17335 бр. 26,77 32,12
- БРОЙ КОЛОНИИ/МИКРОБНО ЧИСЛО/БДС EN ISO6222 бр. 26,43 31,72
- АЛУМИНИЙ ВЛМ-1 бр. 12,40 14,88
ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖ. НА БОР В ПИТЕЙНАТА ВОДА ВЛМ-1 бр. 16,64 19,97
- КОЛИФОРМИ БДС EN ISO 9308-1 бр. 35,66 42,79
- Е.КОЛИ БДС EN ISO 9308-1 бр. 42,60 51,12
- ЕНТЕРОКОКИ БДС EN ISO 7899-2 бр. 23,35 28,02
- КОЛИФОРМИ И Е.КОЛИ БДС EN ISO 9308-1 бр. 42,60 51,12
- КОЛИФОРМИ И Е.КОЛИ БДС EN ISO 9308-1
- ЕНТЕРОКОКИ БДС EN ISO 7899-2
- БРОЙ КОЛОНИИ/МИКРОБНО ЧИСЛО/БДС EN ISO6222
бр. 75,96 91,15
94 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА 1 ЛИТЪР ДЕСТИЛИРАНА ВОДА л 0,34 0,41
95 ДАВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА бр. 5,00 6,00
РАЗДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Пакетна цена за съгласуване и технически надзор на ВиК проект,
преустройство на вътрешни инсталации /без външни връзки/, ВиК схеми
9.11.1 ЦЕНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СВИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР бр. 77,69 93,23
9.11.2 ЦЕНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР бр. 77,69 93,23
96 КОПИЕ С КОПИРНА МАШИНА -А4 бр. 0,11 0,13
97 НАБИРАНЕ ТЕКСТ НА КОМПЮТЪР 1 СТР. А4 И РАЗПЕЧАТВАНЕ бр. 1,89 2,27
99 МЕСЕЧНА КОМПЮТЪРНА СПРАВКА ЗА РАЗП.ПО АПАРТАМЕНТИ НА КОНСУМИРАНА ВОДА ОТЧЕТЕНА ОТ ОБЩИЯ ВОДОМЕР
ДО 2 СТР. бр. 1,43 1,72
ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА бр. 0,25 0,30
105 КОМПЮТЪРНА СПРАВКА ЗА МЕСЕЧНА КОНСУМ.НА ПИТЕЙНА ВОДА-1АБ. бр. 1,15 1,38
УСЛУГИ ЛИОВ
110 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ:
- АНАЛИЗ МИКРОСКОПСКА КАРТИНА бр. 50,89 61,07
- АНАЛИЗ РЕСПИРАТОРНА АКТИВНОСТ бр. 12,82 15,38
- ЕКСТРАХИРУЕМИТЕ В-ВА С ДИЕТИЛОВ ЕТЕР бр. 59,79 71,75
- БИХИМИЧНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД ЗА 5 ДНИ бр. 22,68 27,22
- БИХРОМАТНАТА ОКИСЛЯЕМОСТ ХПК бр. 16,14 19,37
- ЕКСТРАХИРУЕМИТЕ В-ВА С ТЕТРАХЛОРМЕТАН бр. 49,62 59,54
- СУСПЕНДИРАНИТЕ ВЕЩЕСТВА бр. 99,15 118,98
- ОБЩИЯ СУХ ОСТАТЪК бр. 50,00 60,00
- ПЕРМАНГАНАТНАТА ОКИСЛЯЕМОСТ бр. 11,88 14,26
- ОБЩИЯ ФОСФОР бр. 20,66 24,79
- ОПРЕДЕЛЯНЕ РН бр. 16,02 19,22
- ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩИЯ АЗОТ бр. 26,86 32,23
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИТРАТИ бр. 19,87 23,84
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИТРИТИ бр. 18,11 21,73
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА АМОНИЙ бр. 29,96 35,95
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ бр. 23,47 28,16
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИКЕЛ бр. 23,80 28,56
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОЛОВО бр. 23,80 28,56
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦИАНИДИ бр. 28,67 34,40
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФЕНОЛИ бр. 23,65 28,38
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХРОМ бр. 28,75 34,50
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА КАДМИЙ бр. 23,99 28,79
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА СПАВ бр. 25,12 30,14
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЖЕЛЯЗО бр. 29,84 35,81
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕД бр. 19,39 23,27
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦИНК бр. 21,71 26,05
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА СУЛФАТИ бр. 18,37 22,04
113а ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕКСТРАХИРУЕМИТЕ В-ВА С ТЕТРАХЛОРМЕТАН И НОРМАЛЕН ХЕКСАН бр. 52,18 62,62
114а ОПРЕДЕЛЯНЕ СУСПЕНДИРАНИТЕ В-ВА БЕЗ ОРГАНИЧНА ЧАСТ бр. 97,05 116,46
135 ИЗМЕРВАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА бр. 2,92 3,50
РАЗДЕЛ КАНАЛНИ УСЛУГИ
136 ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА ЗА 1ЧАС ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДООТЛИВНИ ОТТОЦИ 95,27 114,32
ПРОДАЖБА ВОДОМЕРИ
137 ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР 3/4", Dy=20мм Qn 2.5м³ бр. 34,65 41,58
ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР 3/4", Dy=20мм Qn 2.5м³ с възможност за монтаж на радиомодул бр. 40,15 48,18