Цени на други ВиК услуги

на услугите извършвани от дружеството по цени с включено ДДС
"ВиК" ЕООД - Плевен
ЦЕНОРАЗПИС
на услугите, извършвани от дружеството по цени с включено ДДС
В СИЛА ОТ М. ЯНУАРИ 2022г.
РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
№ на калкулация Наименование на услугите Мярка Цена в лева без ДДС за срок до 14 дни Крайна цена за потребителя в лева с ДДС за срок до 14 дни Цена в лева без ДДС за срок до 7 дни Крайна цена за потребителя в лева с ДДС за срок до 7 дни
СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ, ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТОПЛОФИКАЦИЯ, ГАЗОПРОВОДИ, ТЕЛЕФОНИ И ЕЛ. КАБЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВиК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ДО 100м бр. 162,80 195,36 244,20 293,04
ОТ 101м ДО 500м бр. 208,56 250,27 312,84 375,41
ОТ 501м ДО 1000м бр. 272,47 326,96 408,71 490,45
ОТ 1001м ДО 2000 м бр. 309,16 370,99 463,73 556,48
НАД 2001м - ЗА ВСЕКИ 1000 м бр. 154,58 185,50 231,87 278,24
1.1 Проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа и предоставяне на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното отклонение и на сградната водопроводна инсталациияи/или на водопроводната мрежа, разположена в имота бр. 162,80 195,36 244,20 293,04
1.2 Проучване за присъединяване към канализационната мрежа и предоставяне на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на канлизационното отклонение и на сградната канализационна инсталациия и/или на вътрешната канализационна мрежа в имота бр. 162,80 195,36 244,20 293,04
1.3 Проучване за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа и предоставяне на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и канлизационното отклонения и на сградната ВиК инсталациии и/или на вътрешни ВиК мрежи бр. 302,39 362,87 453,59 544,31
2 Проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа за временно водоснабдяване на строителната площадка бр. 162,80 195,36 244,20 293,04
3 Презаверяване на становище, включително изходни данни и условия за присъединяване по т. 1.1., 1.2. и 1.3. бр. 71,17 85,40 106,76 128,11
4.1 Проверка за съответствие на инвестиционния проек на сградната ВиК инсталация и/или мрежа и инвестиционния проект за водопроводното отклонение с издаденото становище, включващо изходни данни и условия за присъединяване бр. 148,78 178,54 223,16 267,79
4.2 Проверка за съответствие на инвестиционния проек на сградната ВиК инсталация и/или мрежа и инвестиционния проект за канализационното отклонение с издаденото становище, включващо изходни данни и условия за присъединяване бр. 148,78 178,54 223,16 267,79
7 Оглед и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект бр. 56,65 67,98
.
№ на калкулация Наименование на услугите Мярка Цена в лева без ДДС Крайна цена за потребителя в лева с ДДС
РАЗДЕЛ ВОДОМЕРНИ УСЛУГИ
21А ЦЕНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА И ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕР ЗА НОВИ АБОНАТИ бр. 24,33 29,20
21Б ЦЕНА ЗА ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕР ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ АБОНАТИ бр. 9,08 10,90
22 ЦЕНА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРТИДА НА:
- БИТОВИ АБОНАТИ бр. 4,54 5,45
- СТОПАНСКИ АБОНАТИ И ОБЩ. КОНСУМАТОРИ бр. 18,15 21,78
23 ДЕМОНТИРАНЕ НА ВОДОМЕРИ
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) - Бърза услуга (3 часа) бр. 26,84 32,21
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 17,89 21,47
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч -(10,12,20,30) бр. 48,15 57,78
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 48,15 57,78
24 ПРЕКЪСВАНЕ ВОДОЗАХРАНВАНЕТО НА АБОНАТА ПРИ ВОДОМЕРА
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 45,86 55,03
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч-(10,12,20,30) бр. 57,78 69,34
25 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВОДОМЕР СВАЛЕН ПО МОЛБА НА КЛИЕНТА ЗА ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 33,94 40,73
- ОТ 10 КУБ.М/Ч 30 КУБ.М/Ч -(10,12,20,30) бр. 143,88 172,66
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 179,41 215,29
25А МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФЛАНШОВИ ВОДОМЕРИ ПРИ ГОТОВА ИНСТАЛАЦИЯ:
Φ100 бр. 155,20 186,24
Φ150 бр. 176,66 211,99
Φ200 бр. 199,61 239,53
26 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВОДОЗАХРАНВ.НА АБОНАТА ПРИ ВОДОМЕРА
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 24,33 29,20
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч-(10,12,20,30) бр. 71,56 85,87
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 71,56 85,87
27 МОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ ПРИ ГОТОВА ИНСТАЛАЦИЯ
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) - Бърза услуга (3 часа) бр. 40,02 48,02
- ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч - (3,5,7) бр. 26,68 32,02
- ОТ 10 КУБ.М/Ч ДО 30 КУБ.М/Ч -(10,12,20,30) бр. 72,33 86,80
ФЛАНШОВ ВОДОМЕР ОТ Φ30 ДО Φ60 бр. 79,76 95,71
28а ДЕМОНТАЖ НА ПОВРЕДЕН И МОНТАЖ НА НОВ ВОДОМЕР БЕЗ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩ. ВОДОПРОВ. ИНСТАЛАЦИЯ
ОТ 3 ДО 10 КУБ.М/Ч бр. 21,77 26,12
РАЗДЕЛ ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЯ
33 ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН С НАСТИЛКА бр. 252,11 302,53
34 ПРЕКЪСВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН БЕЗ НАСТИЛКА бр. 180,70 216,84
35 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПРОВ. ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕКЪСНАТО ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН С НАСТИЛКА бр. 425,61 510,73
36 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕКЪСНАТО ПРИ ТРОТОАРЕН КРАН БЕЗ НАСТИЛКА
- С МЕХАНИЗАЦИЯ бр. 209,57 251,48
- БЕЗ МЕХАНИЗАЦИЯ бр. 88,96 106,75
37 ПРЕКЪСВАНЕ ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ¾" ДО 1½" ПРИ ВОДОВЗЕМНА СКОБА /БЕЗ СТОЙНОСТ НА ТРАСИРАНЕ ОТКЛОНЕНИЕ И РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ/ ЗА ПЛЕВЕН-ГРАД бр. 358,02 429,62
37А ПРЕКЪСВАНЕ ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ¾" ДО 1½" ПРИ ВОДОВЗЕМНА СКОБА /БЕЗ СТОЙНОСТ НА ТРАСИРАНЕ ОТКЛОНЕНИЕ И РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ/ ЗА ПЛЕВЕН-ОБЩИНА И ДРУГИТЕ РАЙОНИ бр. 323,04 387,65
40 СПИРАНЕ НА АБОНАТ ОТ ТРОТ.КРАН ЧРЕЗ ЗАВЪРТАНЕ НА КРАНА бр. 12,35 14,82
46 СМЯНА НА СК ½" ДО 1¼" И ОТ 1½" ДО 2½" ПРИ ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ СЪС СК НА КЛИЕНТА
- ОТ ½" ДО 1¼" - Бърза услуга (3 часа) бр. 56,73 68,08
- ОТ 1½" ДО 2½" - Бърза услуга (3 часа) бр. 101,42 121,70
- ОТ ½" ДО 1¼" бр. 37,82 45,38
- ОТ 1½" ДО 2½" бр. 67,61 81,13
РАЗДЕЛ ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И ОТКРИВАНЕ ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРОВОДА

51 УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ
до 2
обекта
89,98 107,98
3-5
обекта
153,12 183,74
6-10
обекта
216,26 259,51
53 РАБОТА С ТЕРАМЕТЪР ПО ИСКАНЕ НА ФИРМИ ЗА СНИМКА ГЕОЛОЖКИЯ СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА 52,80 63,36
56 ТЪРСЕНЕ НА ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРОВОДА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА ЗА УСЛУГА НА ВЪНШНИ ФИРМИ И ГРАЖДАНИ 44,00 52,80
РАЗДЕЛ УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛНА ТЕХНИКА
61 ТОКОВ ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ
- 1 МАШИНОСМЯНА 1мсм 218,13 261,76
- 1 МАШИНОЧАС 1м/ч 27,27 32,72
62 КОМПРЕСОР
- 1 МАШИНОСМЯНА 1мсм 307,30 368,76
- 1 МАШИНОЧАС 1м/ч 38,41 46,09
64 ИЗПОМПВАНЕ НА ВОДА С ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АГРЕГАТ ЗА ЕЛ. ТОК И ПОМПА ЗА МРЪСНА ВОДА 45,42 54,50
65 РАБОТА С ТРИФАЗНИ ЕЛЕКТРОАГРЕГАТИ С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ 26,73 32,08
67 РЯЗАНЕ С МОТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ /РЕЗАЧКА ЗА АСФАЛТ/ 2,97 3,56
68 ПРОБИВ НА 1 ЛИНЕЕН МЕТЪР СЪС СВРЕДЕЛ ЗА БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ /КЪРТИЦА/
ДО Φ63мм 71,00 85,20
ДО Φ75мм 85,00 102,00
ДО Φ90мм 95,00 114,00
ДО Φ110мм 108,00 129,60
69 МАШИННО ПРОБИВАНЕ
- ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО Φ40 В ТУХЛ.СТЕНА 1/2ТУХЛА 1бр.отвор 1,52 1,82
- ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО Φ40 В ТУХЛ.СТЕНА 1ТУХЛА 1бр.отвор 1,85 2,22
- ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННА СТЕНА/ПЛОЧА С ДЕБЕЛИНА ДО 12СМ ДО Φ40 1бр.отвор 2,15 2,58
- ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННА СТЕНА/ПЛОЧА С ДЕБЕЛИНА ДО 25СМ ДО Φ40 1бр.отвор 3,69 4,43
70 УСЛУГА С РОТАЦИОННЕН КОМПРЕСОР 45,28 54,34
71 ЧЕЛНА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП С МАШИНА
- ТРЪБИ ПЕВП Φ315мм 1бр. 108,47 130,16
- ТРЪБИ ПЕВП Φ200мм 1бр. 90,39 108,47
- ТРЪБИ ПЕВП Φ160мм 1бр. 77,48 92,98
- ТРЪБИ ПЕВП Φ140мм 1бр. 67,80 81,36
- ТРЪБИ ПЕВП Φ125мм 1бр. 60,26 72,31
- ТРЪБИ ПЕВП Φ110мм 1бр. 49,31 59,17
- ТРЪБИ ПЕВП до Φ90мм 1бр. 45,20 54,24
РАЗДЕЛ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МПС И МЕХАНИЗАЦИЯ
81 КАНАЛИ И ПОДЕМНИИ УСЛУГИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОЛИ И АВТОКРАНОВЕ
ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛ В ГР.ПЛЕВЕН
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ДО 20М 1бр. 170,51 204,61
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 21М ДО 50М 1бр. 236,77 284,12
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 51М ДО 100М 1бр. 435,53 522,64
ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛ ИЗВЪН ГР.ПЛЕВЕН
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ДО 20М 1бр. 132,51 159,01
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 21М ДО 50М 1бр. 198,77 238,52
- ПРИ ДЪЛЖИНА НА КАНАЛА ОТ 51М ДО 100М 1бр. 397,53 477,04
ИЗЧЕРПВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ СЕПТИЧНИ ЯМИ/ШАХТИ ДО 5 М3
В ГР.ПЛЕВЕН 1бр. 351,22 421,46
ИЗВЪН ГР.ПЛЕВЕН 1бр. 175,27 210,32
АВТОКРАН ДО 6 ТОНА 1мсм 336,75 404,10
АВТОКРАН ДО 6 ТОНА 1м/ч 42,09 50,51
82 ЦЕНА НА 1 КМ ПРОБЕГ НА СПЕЦИАЛНИТЕ МПС
КАНАЛОЧИСТАЧНА МАШИНА км 3,91 4,69
83 УСЛУГА С АВТОМОБИЛИ, СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗАЦИЯ
УАЗ 3962 км 3,56 4,27
ГАЗ 53А км 6,92 8,30
ГАЗ 33021 км 6,69 8,03
ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ УАЗ 469Б км 3,36 4,03
ЛЕКОТОВАРНИ КОЛИ УАЗ 452Д,452В км 3,18 3,82
ВАЗ НИВА 21213;2121;21011;21310 км 2,58 3,10
ДАЧИЯ ЛОГАН 1.5DCI 70HP (ЛЕКОТОВАРЕН/ФУРГОН) км 3,09 3,71
ГАЗ 66 км 5,49 6,59
КАМАЗ км 5,10 6,12
ШКОДА МАДАРА БОРДОВА км 6,32 7,58
ШКОДА МАДАРА САМОСВАЛ МТС-24 км 3,35 4,02
ШАСИ САМОСВАЛ-СШ-16 1М/Ч мч 29,71 35,65
БАГЕР КЪРТАЧ мч 89,68 107,62
БАГЕР мч 89,68 107,62
ДАЧИЯ ЛОГАН - ПРОБОВЗЕМАНЕ В Р-ОНА НА "ВИК" км 1,07 1,28
ДАЧИЯ ЛОГАН - ПРОБОВЗЕМАНЕ ИЗВЪН Р-ОНА НА "ВИК" км 1,25 1,50
84 УСЛУГА С ФАДРОМА
ФАДРОМА КСЕ - 100Т 1мсм 494,64 593,57
ФАДРОМА КСЕ - 100Т 1м/ч 61,83 74,20
РАЗДЕЛ ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ
УСЛУГИ ОТ ЛИПВ
93 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ХИМИЧЕСКИТЕ АНАЛИЗИ ПО НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА:
-ПАКЕТ №1 - Микробиологични анализи за изследване на води за питейно битови цели бр. 92,45 110,94
-ПАКЕТ №2 - Анализи за изследване на подземна вода по чл.80, ал.2, т.1а от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води бр. 205,04 246,05
-ПАКЕТ №3 - Пакет от минимум анализи за изследване на сондажна вода използвана за питейно битови цели бр. 257,40 308,88
-ПАКЕТ №4 - Пакет с минимум показатели за анализи от група "А" включени в Наредба №9 за качеството на водите за питейно битови цели бр. 290,22 348,26
-ПРОБОВЗЕМАНЕ бр. 10,40 12,48
- ЦВЯТ БДС 8451-т.2.16 бр. 22,32 26,78
- ВКУС БДС 8451 бр. 15,66 18,79
- МИРИС БДС 8451-4.3.1 бр. 15,66 18,79
- МЪТНОСТ БДС EN ISO 7027/:2003 бр. 24,19 29,03
- АКТИВНА РЕАКЦИЯ БДС 3424-т.1 бр. 26,03 31,24
- АМОНИЕВ ЙОН ВВЛМ-1 бр. 32,49 38,99
- НИТРИТИ ВВЛМ-2 бр. 32,74 39,29
- НИТРАТИ ВВЛМ-11 бр. 33,29 39,95
- МАНГАН-3 бр. 32,74 39,29
- ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ БДС EN 27888 бр. 24,79 29,75
- ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСЛЯЕМОСТ БДС 3413 бр. 35,49 42,59
- ХЛОРИДИ БДС 3414 бр. 30,73 36,88
- КАЛЦИЙ БДС ISO 6058 бр. 30,49 36,59
- МАГНЕЗИЙ БДС ISO 6059 бр. 37,98 45,58
- ОБЩА ТВЪРДОСТ БДС ISO 6059 бр. 29,94 35,93
- СУЛФАТИ ВВЛМ-4 бр. 36,72 44,06
- ФОСФАТИ ВВЛМ-5 бр. 32,89 39,47
- ХРОМ ВВЛМ-6 бр. 48,54 58,25
- ЖЕЛЯЗО ВВЛМ-7 бр. 49,72 59,66
- ЦИНК ВВЛМ-8 бр. 48,71 58,45
- МЕД ВВЛМ-9 бр. 49,89 59,87
- ФЛУОРИДИ ВВЛМ-10 бр. 32,98 39,58
- ОСТАТЪЧЕН ХЛОР БДС 3560-т.4 бр. 17,57 21,08
- АЛУМИНИЙ ВЛМ-12 бр. 29,28 35,14
БОР ВВЛМ-13 бр. 43,59 52,31
- БРОЙ КОЛОНИИ/МИКРОБНО ЧИСЛО/БДС EN ISO6222 бр. 52,23 62,68
- КЛОСТРИДИУМ ПЕРФРИГЕНС БДС EN26461-2:2004-T.6.2 бр. 65,35 78,42
- КОЛИФОРМИ БДС EN ISO 9308-1/A1 бр. 69,96 83,95
- Е. КОЛИ БДС 9308-1/A1 бр. 67,42 80,90
- ЕНТЕРОКОКИ БДС EN ISO 7899-2 бр. 53,30 63,96
- КОЛИФОРМИ И Е.КОЛИ БДС EN ISO 9308-1/A1 бр. 69,96 83,95
- ЦИАНИДИ ВВЛМ-14 бр. 41,73 50,08
- БРОМАТИ ВВЛМ-6:11.06.2012 бр. 35,19 42,23
- РАЗТВОРЕН КИСЛОРОД ВВЛМ-3:15.08.2011 бр. 23,69 28,43
94 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА 1 ЛИТЪР ДЕСТИЛИРАНА ВОДА л 1,57 1,88
95 ДАВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА бр. 5,00 6,00
РАЗДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
101 КОПИЕ С КОПИРНА МАШИНА -А4 бр. 0,21 0,25
104 МЕСЕЧНА КОМПЮТЪРНА СПРАВКА ЗА РАЗП.ПО АПАРТАМЕНТИ НА КОНСУМИРАНА ВОДА ОТЧЕТЕНА ОТ ОБЩИЯ ВОДОМЕР
ДО 2 СТР. бр. 2,75 3,30
ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА бр. 0,25 0,30
105 КОМПЮТЪРНА СПРАВКА ЗА МЕСЕЧНА КОНСУМ.НА ПИТЕЙНА ВОДА-1АБ. бр. 1,84 2,21
106 СПРАВКА ПО ПАРТИДА ЗА АБОНАТ, ИЗДАВАНЕ НА СЛ. БЕЛЕЖКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕ. бр. 5,67 6,80
УСЛУГИ ЛИОВ
110 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ:
- ПАКЕТ №5 - Пакет с минимум показатели за анализи на отпадъчни води бр. 332,11 398,53
- ПРОБОВЗЕМАНЕ бр. 13,86 16,63
- ЕКСТРАХИРУЕМИТЕ В-ВА С ДИЕТИЛОВ ЕТЕР ВВЛМ-21-ОВ бр. 117,62 141,14
- БИХИМИЧНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД ЗА 5 ДНИ БПК5-2-ОВ бр. 60,91 73,09
- БИХРОМАТНАТА ОКИСЛЯЕМОСТ ХПК ISO 2002:15705 бр. 29,36 35,23.
- НЕРАЗТВОРЕНИ ВЕЩЕСТВА БДС 17.1.4.04 бр. 100,42 120,50
- ОБЩИЯ СУХ ОСТАТЪК бр. 85,86 103,03
- ПЕРМАНГАНАТНАТА ОКИСЛЯЕМОСТ БДС 3413:1977 бр. 35,49 42,59
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВВЛМ ОБЩИЯ ФОСФОР-6.1-ОВ бр. 32,99 39,59
- ОПРЕДЕЛЯНЕ РН БДС 17.1.4.27 бр. 26,03 31,24
- ОБЩИЯ АЗОТ бр. 34,80 41,76
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИТРАТИ ВВЛМ-18-ОВ бр. 33,29 39,95
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИТРИТИ ВВЛМ-17-ОВ бр. 32,74 39,29
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА АМОНИЙ ВВЛМ-19-ОВ бр. 32,49 38,99
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ ВВЛМ-6.2-ОВ бр. 32,89 39,47
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА НИКЕЛ ВВЛМ-10-ОВ бр. 31,63 37,96
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОЛОВО ВВЛМ-8-ОВ бр. 32,23 38,68
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦИАНИДИ ВВЛМ-12-ОВ бр. 41,73 50,08
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФЕНОЛИ ВВЛМ-13-ОВ бр. 50,38 60,46
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХРОМ ВВЛМ-9-ОВ бр. 48,54 58,25
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА КАДМИЙ ВВЛМ-7-ОВ бр. 35,32 42,38
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА СПАВВ ВЛМ-15-ОВ бр. 34,65 41,58
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЖЕЛЯЗО ВВЛМ-14-ОВ бр. 49,72 59,66
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕД ВВЛМ-16-ОВ бр. 49,89 59,87
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦИНК ВВЛМ-11-ОВ бр. 48,71 58,45
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА СУЛФАТИ ВВЛМ-21-ОВ бр. 36,72 44,06
- СЪДЪРЖАНИЕТО НА МАНГАН ВВЛМ-20-ОВ бр. 32,74 39,29
113а ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕКСТРАХИРУЕМИТЕ В-ВА - НЕФТОПРОДУКТИ ВВЛМ-3-ОВ бр. 108,47 130,16
135 ИЗМЕРВАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА БДС 17.1.4.01 бр. 7,84 9,41
РАЗДЕЛ КАНАЛНИ УСЛУГИ
136 ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА ЗА 1ЧАС ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪЖДООТЛИВНИ ОТТОЦИ 181,34 217,61
ПРОДАЖБА ВОДОМЕРИ
137 ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР 1/2", Dy=15мм ЗА СТУДЕНА ВОДА бр. 39,05 46,86
ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР 3/4", Dy=20мм ЗА СТУДЕНА ВОДА бр. 39,60 47,52
ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР 3/4", Dy=20мм ЗА СТУДЕНА ВОДА С КАПАК И СТЪКЛОЧИСТАЧКА бр. 42,90 51,48
ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР 1/2", Dy=15мм ЗА СТУДЕНА ВОДА, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННО РАДИООТЧИТАНЕ бр. 41,80 50,16
ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР 3/4", Dy=20мм ЗА СТУДЕНА ВОДА, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННО РАДИООТЧИТАНЕ бр. 53,90 64,68
ПРЕДАВАТЕЛЕН МОДУЛ С РАДИОСИГНАЛ ЗА ЕДНОСТРУЙНИ ВОДОМЕРИ бр. 121,00 145,20