Интернет и банково плащане

Банкови сметки за разплащане на битови абонати

ОББ IBAN BG61UBBS82811010003518 BIC UBBSBGSF

ПИБ IBAN BG09FINV915010BGN08JX5 BIC FINVBGSF

Оператори за Интернет разплащания на битови абонати

e-pay - плащанията могат да се извършат чрез:

На мястото на аб_номер в линка трябва да изпишете вашия 10-цифрен абонатен номер, който може да видите от последната платена фактура.

  • b-pay За разплащане чрез банкомат е нужно да използвате "b-pay" код на търговеца за ВиК Плевен 50114
  • ePayGSM За разплащане чрез SMS с услугата ePayGSM е нужно да използвате "b-pay" код на търговеца за ВиК Плевен 84045

Транскарт За да плащате през Интернет месечните си сметки към ВиК Плевен, е необходимо да регистрирате картата си в електронната система за плащане на битови сметки trans@home. За целта влезте във Вашия индивидуален клиентски профил в интернет страницата на ТФС (бутон “Вход за клиенти”). От раздел „Битови сметки онлайн” в менюто на профила изберете линка “Регистрация за плащане”, изберете ВиК Плевен, попълнете абонатния си номер и въведете пояснителен текст.

За разплащане през Интернет е нужно да представите абонатен номер (десет цифри), който е изписан на касовата бележка от последното Ви плащане. Начин на актуализиране на информацията към Интернет операторите (коeто е полезно да знаят клиентите, с цел избягване на дублирани плащания) се осъществява по следния начин:

  1. Новите сметки (включващи стари неплатени и нови задължения на абонатите) се подават към Интернет-операторите през първия работен ден от всеки следващ месец за всички селища без гр. Плевен. Информацията за гр. Плевен се подава най-късно до 10-то число на всеки следващ месец.
  2. Информацията за извършени плащания се актуализира в реалната база данни и към Интернет-операторите всеки следващ ден, след 9 часа за селищата, с които "ВиК" ЕООД - Плевен има връзка в реално време: - Плевен, Белене, Левски, Червен бряг, Гулянци, Никопол, Славяново, Пордим, Ясен, Искър, Д.Митрополия, Д.Дъбник, Тръстеник, Койнаре,Българене, Малчика, Новачене, Гривица, Опанец, Брест, Гиген, Милковица, Победа, Г.Митрополия, Горни Дъбник, Крушовица, Обнова, Телиш, Деков, Радомирци, Брестовец, Буковлък, Коиловци, Подем, Божурица, Комарево, Крушовене, Ореховица, Ставерци, Петърница, Садовец, Писарово, Долни Луковит, Старовелци, Асеновци, Козар Белене, Вълчи трън, Каменец, Горник, Градище , Реселец, Чомаковци, Дебово, Муселиево, Въбел.

За всички останали селища, обслужвани от Дружеството, информацията за извършени плащания от населени места се актуализира през първия работен ден от всеки следващ месец.

Процедури за възстановяване на дублирани плащания:

  • по желание на клиента сумите се връщат в брой на касата на дружеството на адрес ул. "Сан Стефано" 25, срещу представяне на двата документа за плащане (фискален бон, извлечение от плащане през ePay) до 10 число на месеца след извършване на плащането;
  • невъзстановени суми до посочения срок ще се приспадат от следващи фактури.