Публична покана за извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с номер в РОП 9052148

Публична покана за извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 06.04.2016г. Документи Протокол с дата на публикуване […]

Открита процедура за възстановяване на улични настилки, тротоари шахти след отстранени ВиК аварии – с номер в РОП 00004-2016-0006

Открита процедура за възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 17.03.2016г. Документи […]

Публична покана за ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ – с.Божурица и обратно с автобус над 8 места с номер в РОП 9051291

Публична покана за ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ – с.Божурица и обратно с автобус над 8 места […]

Открита процедура за доставка на 3 броя нови комбинирани багери товарачи при условията на финансов лизинг – с номер в РОП 00004-2016-0005

Открита процедура за доставка на 3 броя нови комбинирани багери товарачи при условията на финансов лизинг с дата на публикуване […]

Открита процедура за доставка на помпени агрегати за питейна вода – с номер в РОП 00004-2016-0004

Открита процедура за доставка на помпени агрегати за питейна вода с дата на публикуване 01.03.2016г. Документи за участие Протокол по […]

Публична покана за ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ – с.Божурица и обратно с номер в РОП 9050643

Публична покана за ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ – с.Божурица и обратно с дата на публикуване 22.02.2016г. […]

Открита процедура за денонощна въоражена охрана на обекти на Дружеството – с номер в РОП 00004-2016-0001

Открита процедура за денонощна въоражена охрана на обекти на Дружеството с дата на публикуване 11.02.2016г.Документи за участие Разяснение по документацията […]

Публична покана за доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация с номер в РОП 9049445

Публична покана за доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация с дата на публикуване 08.01.2016г. Документи […]

Открита процедура за доставка на водопроводна арматура с номер в РОП 00004-2015-0015

Открита процедура за доставка на водопроводна арматура с дата на публикуване 22.12.2015г.Документи за участие Решение за промяна Протокол по чл.68, […]

Публична покана за доставка на смазочни материали с номер в РОП 9048756

Публична покана за доставка на смазочни материали с дата на публикуване 09.12.2015г. Документи Протокол с дата на публикуване 14.01.2016г. Договори […]

Открита процедура за доставка на електрическа енергия ВН 110 kV за ПСОВ с.Божурица с дата с номер в РОП 00004-2015-0014

Открита процедура за доставка на електрическа енергия ВН 110 kV за ПСОВ с.Божурица с дата на публикуване 30.11.2015г.Документация за участие […]

Публична покана за доставка на резервни части за транспортни средства с номер в РОП 9048196

Публична покана за доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 27.11.2015г. Покана и документи Протокол с […]

Публична покана за застраховка „Гражданска отговорност“ с номер в РОП 9047506

Публична покана за застраховка „Гражданска отговорност“ с дата на публикуване 11.11.2015г. документи Протокол с дата на публикуване 30.11.2015г. Застрахователни полици […]

Договаряне без обявление за предоставяне на юридически услуги за нуждите на „В и К“ ЕООД гр.Плевен с номер в РОП 00004-2015-0013

Договаряне без обявление за предоставяне на юридически услуги за нуждите на „В и К“ ЕООД гр.Плевен с дата на публикуване […]

Публична покана за охрана със СОТ и видеонаблюдение на обекти на Дружеството с номер в РОП 9046362

Публична покана за охрана със СОТ и видеонаблюдение на обекти на Дружеството с дата на публикуване 01.10.2015г. документи Протокол с […]

Публична покана за доставка на лабораторни консумативи с номер в РОП 9046192

Публична покана за доставка на лабораторни консумативи с дата на публикуване 25.09.2015г. документи Протокол с дата на публикуване 13.10.2015г. Договор […]

Публична покана за доставка на лабораторни консумативи с номер в РОП 9045597

Публична покана за доставка на лабораторни консумативи с дата на публикуване 04.09.2015г. документи Заповед за прекратяване по позиция №2 с […]

Договаряне без обявление за доставка на електрическа енергия средно напрежение 20 kV с номер в РОП 00004-2015-0012

Договаряне без обявление за доставка на електрическа енергия средно напрежение 20 kV с дата на публикуване 02.09.2015г. Решение и документи […]

Договаряне без обявление за доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение с номер в РОП 00004-2015-0010

Договаряне без обявление за доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение с дата на публикуване 04.08.2015г. Решение Договор с дата […]

Публична покана за доставка на нови силови маслени разпределителни трансформатори с номер в РОП 9044145

Публична покана за доставка на нови силови маслени разпределителни трансформатори с дата на публикуване 23.07.2015г. документи Протокол с дата на […]

Публична покана за доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации с номер в РОП 9042538

Публична покана за доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации документи Протокол с дата на публикуване […]

Открита процедура за доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с номер в РОП 00004-2015-0009

Открита процедура за доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 16.07.2015г. Пълна документация за участие Поради закрита […]

Публична покана за доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации с номер в РОП 9044553

Публична покана за доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 05.07.2015г. документи […]