Покупка на горива от бензиностанции за транспортни средства и механизация с № в РОП 00004-2018-0018

Покупка на горива от бензиностанции за транспортни средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 12.12.2018г. Решение и спецификация […]

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация“- Плевен напомня, че вече е време да се зазимят водомерните възли и водопроводните инсталации. Практиката показва, че […]

СЪОБЩЕНИЕ

Въз основа на Решение на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен, на 10.09.2018г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен […]

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на „ВиК ЕООД Плевен с номер в РОП 9081162

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на „ВиК ЕООД Плевен с дата на публикуване 26.09.2018г.документация за участие Съобщение по чл. […]

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери товарачи с номер в РОП 00004-2018-0005

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери товарачи с дата на публикуване 22.06.2018г.Документи за участие Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП […]

Доставка на вътрешни и външни гуми за транспортни средства и механизация с номер в РОП 9077050

Доставка на вътрешни и външни гуми за транспортни средства и механизация с дата на публикуване 11.06.2018г.документация за участие Разяснение с […]

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с номер в РОП 00004-2018-0002

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 26.04.2018г.Документи за участие Протокол по […]

Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ с номер в РОП 9075045

Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ с дата на публикуване 18.04.2018г.документация за участие Протокол с дата на публикуване 03.05.2018г. […]

СЪОБЩЕНИЕ

Поради извършване на аварийни ремонтни дейности по водопродната мрежа днес- 18 март 2019г., понеделник, от 11,30 до 14,30 часа е […]