Публична покана за охрана със СОТ и видеонаблюдение на обекти на Дружеството с дата на публикуване 01.10.2015г. документи

Протокол с дата на публикуване 15.10.2015г.

Договори с дата на публикуване 10.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.