Отстранени са авариите по довеждащия водопровод на село Горна
Митрополия. Вода за високата част на селото продължава да не достига, поради
увеличената консумация и ползването на питейна вода не само по
предназначение, остарялата водопроводна мрежа и намалелия дебит на
водоизточниците. Работи се за локализирането на скрити аварии по
водопроводната мрежа. От „ВиК“- Плевен е изпратено писмо до кмета на
населеното място за въвеждане на режимно водоснабдяване, ако ситуацията не се
подобри. За потребителите от селото е осигурена водоноска. Кметът на Горна
Митрополия е издала заповед за забрана на поливане, пълнене на басейни, миене
на улици, тротоари, МПС и други с питейна вода.