Съобщение, 11.06.2024 г.

В с. Стежерово има недостиг на питейна вода за високата част на селището, поради загуби в остарялата водопроводна мрежа и вследствие увеличената консумация през летния сезон.

Според техническите възможности на системата, се налага въвеждане на режимно водоснабдяване, като се редуват две зони през 24 часа.