Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен ще се отстранява авария на вътрешна водопроводна мрежа
на улица „Босилеград“ № 4 „А“. В тази връзка, от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде
нарушено водоснабдяването в района между улиците: „Хаджи Димитър“, Стефан
Караджа“, „Генерал Гурко“, „Тулча“ и „Босилеград“;
С нарушено водоподаване от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде улица „Любен
Каравелов“, поради авариен ремонт на разпределителната мрежа в района.
В област Плевен:
Поради аварийно- ремонтни дейности на вътрешни водопроводи в град
Червен бряг, от 10 часа до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването за
ниската зона на града, а от 9,30 часа до 13,30 часа- за 5-ти квартал;
Във връзка с изпълнението за инвестиционната програма на Дружеството за
реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен, от 9 часа до 15 часа с нарушено
водоснабдяване ще бъдат: град Славяново, село Драгаш войвода и село
Трънчовица. На обектите ще се монтират спирателни кранове за изолиране на
отделни участъци и улесняване на работата при смяната на водопроводи в тези
населени места;
В село Къртожабене ще се работи по отстраняването на авария на улична
мрежа. Водоснабдяването ще бъде нарушено от 13 часа до 15,30 часа.