Райони с аварийно- ремонти дейности и нарушено водоподаване днес:
В град Плевен:
На улица „Шар планина“ № 11 ще се отстранява авария на вътрешен
водопровод и от 9,30 часа до 13 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на тази
улица.
В област Плевен:
Поради неотложен авариен ремонт на магистрален водопровод „Черни Осъм“, от 9
часа до 14 часа с нарушено водоподаване ще са селата: Ласкар, Николаево и
Ралево;
Аварии на разпределителните мрежи ще се отстраняват в село Беглеж, село
Ракита и село Садовец. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде с
нарушения от 9,30 часа до 15 часа.