Отново можете да се възползвате от електронните услуги, които ВиК- Плевен предлага. Възстановен е достъпът до платформата за получаване на Е- фактури https://efaktura.vik-pleven.com, който поради внедряването на нов софтуер за отчитане, обработка и фактуриране на месечните услуги на абонатите, временно беше преустановен. В случай, че възникнат проблеми или въпроси при ползването на е- услугите, информация и съдействие ще получите на телефони: 064/ 88 98 56; 064/88 98 65; 070 01 02 01.