Вследствие свличане на голямо количество земна маса, днес е бил
повреден довеждащият водопровод, който захранва с питейна вода село Бяла
вода, община Белене. В момента с нарушено водоснабдяване е високата част на
селището, тъй като единствената техническа възможност да се подава вода към
потребителите е от дренаж „Османовец“. Работи се по подмяната на разрушения
участък. Предвижда се ремонтът да приключи до 11 август 2023 година.