Доставка на фасонни водопроводни части за PVC-О тръби с дата на публикуване 03.09.2019 г.Документация за участие

Съобщение по чл. 188, ал. 2 от ЗОП с дата на публикуване 16.09.2019 г.

Протокол с дата на публикуване 25.09.2019 г.

Договор с дата на публикуване 22.10.2019 г.

Обявление за прекратяване на договора с дата на публикуване 27.04.2020 г.