Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 04.06.2019г. Документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 27.06.2019г.

Протокол и решение с дата на публикуване 08.07.2019г.

Договор с дата на публикуване 29.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 29.07.2019 г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 29.07.2020 г.