Доставка на фасонни водопроводни части с дата на публикуване 26.02.2019г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 07.03.2019г.

Протокол с дата на публикуване 20.03.2019г.

Договори с дата на публикуване 17.04.2019г.