Доставка на електрическа енергия с дата на публикуване 13.08.2018г.Документи за участие

Становище на АОП № КСИ-141 / 08.08.2018г.с дата на публикуване 13.08.2018г.

Становище на АОП № КСИ-141 / 22.08.2018 г.с дата на публикуване 22.08.2018г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с дата на публикуване 25.09.2018г.

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с дата на публикуване 08.10.2018г.

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 12.10.2018г.

Решение по чл. 112, ал. 3 от ЗОП с дата на публикуване 09.11.2018г.

Решение за прекратяване с дата на публикуване 19.11.2018г.

Обявление за прекратяване с дата на публикуване 21.11.2018г.