Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 26.04.2018г.Документи за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 04.06.2018г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 05.06.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 15.06.2018г.

Договор с дата на публикуване 16.07.2018г.

Oбявление за възложена поръчка с дата на публикуване 16.07.2018г.

Oбявление за приключен договор с дата на публикуване 22.07.2019г.