Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380V с дата на публикуване 28.08.2017г.документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 03.11.2017г.

Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 14.11.2017г.

Протоколи,доклад и решение с дата на публикуване 22.11.2017г.

Договор с дата на публикуване 15.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 15.01.2018г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 26.01.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 16.01.2019г.