Доставка на нов автомобил тип „Джип“ с дата на публикуване 31.10.2016г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 08.11.2016г.

Протокол с дата на публикуване 15.11.2016г.

Договор с дата на публикуване 07.12.2016г.