Доставка на резервни части за водомери за студена вода с дата на публикуване 04.10.2016г.документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 08.11.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 14.11.2016г.

Договор с дата на публикуване 05.01.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 05.01.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 10.01.2019г.