Договаряне без обявление за предоставяне на юридически услуги за нуждите на „В и К“ ЕООД гр.Плевен с дата на публикуване 09.11.2015г. Решение и покана
Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 25.11.2015г.

Договор с дата на публикуване 11.12.2015г.

Плащания – с дата на публикуване 18.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.