Самоотчет на водомерите за студена вода:Абонатен номер (ИТН): *

Номер на партида:


Име и фамилия на титуляра на партидата: *


Показание на водомера:
*


E-mail: *

тел:

* Задължителни полета

Отчитането на водомерите се извършва до 30-то число всеки месец. За точната дата и час на отчитане клиентите се информират с писмено уведомление, съгласно чл.23, ал.5 от Общите условия за предоставяне на вик услуги на потребителите от ВиК оператор.

Заплащането на дължимата сума на изразходвана вода се извършва в срок до 30 календарни дни. След този период се начислява законна лихва по реда на чл.86, ал.2 от ЗЗД.