Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с номер в РОП 00004-2020-0007

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 12.06.2020г. Документация за участие Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с […]

Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с номер в РОП 00004-2020-0004

Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 14.04.2020г. Документация за участие Протокол №1 с дата на публикуване 07.05.2020г. […]

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти с номер в РОП 00004-2020-0003

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти с дата на публикуване 20.03.2020г. Документация за участие Протокол 1 с дата на публикуване […]

Електрически ремонт на асинхронни ел. двигатели с номер в РОП 9097405

Електрически ремонт на асинхронни ел. двигатели с дата на публикуване 20.03.2020г.документация за участие Протокол с дата на публикуване 04.05.2020г. Договор […]

Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с номер в РОП 00004-2020-0002

Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 17.03.2020г. Документация за участие Решение за прекратяване на процедурата с дата […]

Доставка на резервни части за транспортни средства с номер в РОП 9096520

Доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 21.02.2020г.документация за участие Протокол с дата на публикуване 13.03.2020г. […]

Електрически ремонт на асинхронни ел. двигатели с номер в РОП 9096521

Електрически ремонт на асинхронни ел. двигатели с дата на публикуване 21.02.2020г.документация за участие Съобщение за прекратяване с дата на публикуване […]

Ежедневен превоз на работници на дружеството от гр. Плевен до ПСОВ с. Божурица с номер в РОП 9096206

Ежедневен превоз на работници на дружеството от гр. Плевен до ПСОВ с. Божурица с дата на публикуване 06.02.2020г.документация за участие […]

Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации с номер в РОП 9095771

Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 10.01.2020г.документация за участие Протокол с дата на […]