Застраховка „Гражданска отговорност“ на транспортните средства и механизация на Възложителя с номер в РОП 9092996

Застраховка „Гражданска отговорност“ на транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 01.10.2019 г. Документация за участие Разяснение […]

Изграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания с номер в РОП 9090130

Изграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания с дата на публикуване 10.07.2019 г. Документация за участие […]

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с номер в РОП 00004-2019-0007

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 21.06.2019г. Документация за участие Решение за промяна с дата на […]

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с номер в РОП 00004-2019-0006

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 04.06.2019г. Документация за участие Протокол […]

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии 00004-2019-0004

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 02.04.2019г. Документация за участие Протокол […]

Ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ-с.Божурица с номер в РОП 9085788

Ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ-с.Божурица с дата на публикуване 19.02.2019 г. Документация за участие Съобщение по чл. […]

Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации с номер в РОП 9084845

Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 14.01.2019г.документация за участие Разяснение с дата на […]

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на „ВиК“ ЕООД Плевен с номер в РОП 9084704

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на „ВиК“ ЕООД Плевен с дата на публикуване 08.01.2019г.документация за участие Съобщение по чл.188, […]