Извършване на метрологична проверка на водомери с номер в РОП 0004-2017-00015

Извършване на метрологична проверка на водомери с дата на публикуване 24.10.2017г.Документация за участие Разяснение по документацията с дата на публикуване […]

Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с номер в РОП 0004-2017-00010

Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 22.08.2017г.Документация за участие Протокол […]

Извършване на последваща метрологична проверка на водомери с номер в РОП 0004-2017-0008

Извършване на последваща метрологична проверка на водомери с дата на публикуване 15.08.2017г.Документация за участие Разяснение по документацията с дата на […]

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с номер в РОП 0004-2017-0006

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 05.05.2017г.Документация за участие Разяснение по […]

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с номер в РОП 0004-2017-0004

Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 21.04.2017г.Документация за участие Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата […]

Избор на изпълнител за третиране на утайки чрез регистриран полезен модел с номер в РОП 0004-2017-0003

Избор на изпълнител за третиране на утайки чрез регистриран полезен модел с дата на публикуване 07.04.2017г.Решение Протокол, доклад и решение […]

Доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация с номер в РОП 9061916

Доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация с дата на публикуване 01.03.2017г.документация за участие Съобщение по […]

Ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ с. Божурица и обратно с номер в РОП 9061853

Ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ с. Божурица и обратно с дата на публикуване 28.02.2017г.документация за участие Съобщение […]