Доставка на електрическа енергия ВН 110kV за с.Божурица с номер в РОП 00004-2016-0014

Доставка на електрическа енергия ВН 110kV за с.Божурица с дата на публикуване 02.12.2016г.документация за участие Протокол по чл.54,ал.7 и съобщение […]

Доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации с номер в РОП 9057230

Доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 07.10.2016г.документация за участие Разяснение по […]

Охрана със СОТ и видеонаблюдение на обекти на Дружеството с номер в РОП 9057193

Охрана със СОТ и видеонаблюдение на обекти на Дружеството с дата на публикуване 06.10.2016г.документация за участие Съобщение по чл.188, ал.3 […]

Доставка на електрическа енергия средно напрежение 20kV с номер в РОП 00004-2016-0012

Доставка на електрическа енергия средно напрежение 20kV с дата на публикуване 16.09.2016г.документация за участие Разяснение по документацията с дата на […]

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380V с номер в РОП 00004-2016-0010

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380V с дата на публикуване 19.08.2016г.документация за участие Разяснение по документацията с дата на […]

Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с номер в РОП 00004-2016-0009

Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 04.08.2016г.документация за участие Разяснение […]

Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода с номер в РОП 00004-2016-0008

Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода с дата на публикуване 29.07.2016г.документация за участие Протокол по чл.54, ал.7 от […]