Вследствие дейностите по почистването на водоизточниците, каптажите и на помпената станция в село Гривица, които продължават и днес, както и отстраняването на аварии по разпределителната мрежа на населеното място, е засегнато водоснабдяването на селището. Налягането на места е ниско , а други части са без вода. Очаква се водоподаването на населеното място да се нормализира след приключване на всички действия по водопроводната система.