Във връзка с почистването днес на водоизточника и на помпената станция в село Гривица,  е възможно да настъпи временно замътване на питейната вода в населеното място.