Във връзка с аварийни ремонти на вътрешни водопроводи в град Плевен, днес от 9,30 часа до 13 часа ще бъде нарушено водоснабдяването в района от булевард „Георги Кочев“ 100 до бензиностанция „Лукойл“ и на улица „Велико Търново“;

В с. Гривица ще бъде нарушено водоснабдяването от 9 часа до 16 часа, поради ремонт на помпената станция и почистване на вододайната зона на селото;

От 9 часа до 15 часа ще се бъде с нарушения водоподаването в селата: Бацова махала, Крушовица, Петокладенци, Садовец, Сухаче, Телиш и Трънчовица, във връзка с аварийно- ремонтни дейности на разпределителните мрежи в тези населени места;

Напомняме, че днес в град Долни Дъбник ще се присъединява новоизграден участък от водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на булевард „България“. В тази връзка, от 8 часа до 17 часа, се налага да бъде преустановено водоподаването в града. Обектът е част от проект на община Долни Дъбник: „Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник- 1 етап“.