Във вторник, 09.07.2024г., в град Долни Дъбник ще се присъединява новоизграден участък от водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на булевард „България“. В тази връзка, от 8 часа до 17 часа, се налага да бъде преустановено водоподаването в града. Обектът е част от проект на община Долни Дъбник: „Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник- 1 етап“.