Със Заповед на кмета на с. Горна Митрополия е въведено режимно водоснабдяване на населеното място. Водоподаването ще бъде спирано от понеделник до неделя включително, за времето от 21,00 до 06,00 часа в централната и южната част на селището. Графикът на пускане и спиране на водата е съобразен с техническите възможности на водоснабдителната система и съществуващата инфраструктура.

Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества не са достатъчни да се осигури непрекъснато водоснабдяване на всички потребители. Кметът на Горна Митрополия е издала заповед за забрана на поливане, пълнене на басейни, миене на улици, тротоари, МПС  и други с питейна вода.

За с. Горна Митрополия е осигурена водоноска с питейна вода.