За днес е отложен ремонтът на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Трифон Кунев“ №21 в град Плевен, поради паркирани МПС до терена на аварията и невъзможен достъп до обекта във вчерашния ден. В тази връзка, от 9,30 часа до 14 часа, ще бъде нарушено водоснабдяването в района между: ул. „Браила“, ул. „Трифон Кунев“ и бул. „Русе“;

В област Плевен ще се отстраняват аварии на разпределителни мрежи в следните населени места: гр. Червен бряг- ниска зона, гр. Койнаре, с. Бреница, с. Згалево, с. Опанец и с. Сомовит. Водоподаването на тези селищата ще бъде с нарушения от 9 часа до 14,30 часа;

Напомняме, че днес в град Долни Дъбник ще се присъединява новоизграден участък от водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на бул. „България“. В тази връзка, от 8 часа до 17 часа, ще бъде преустановено водоподаването в града. Обектът е част от проект на община Долни Дъбник: „Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник- 1 етап“.