На 4 юли 2024 година, четвъртък, в град Долни Дъбник ще се извършват строително- ремонтни дейности по присъединяването на новоизграден участък от водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на бул. „България“. В тази връзка, от 8 часа до 17 часа, се налага преустановяване на водоподаването в града. Обектът е част от проект на община Долни Дъбник: „Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник- 1 етап“.