Във връзка с авариен ремонт на кръстовището на ул. „Ген. Ганецки“ и ул. „Десети декември“, от 9,30 часа до 14,30 часа днес ще бъде нарушено водоподаването в района на улиците: „Веслец“, „Генерал Ганецки“, „Сергей
Румянцев“, „Рила“;
От 9,30 часа до 14,30 часа ще бъде с нарушения водоснабдяването в ж.к. „Воден“, площад „Иван Миндиликов“ и улиците: „Гренадирска“ и „Неофит Бозвели“,
„Юрий Венелин“, поради аварийно-ремонтни дейности в близост до блок „Янтра“;
Разпределителни мрежи ще се ремонтират днес в селата: Бохот,
Българене, Гостиля и Телиш. В Аспарухово и Варана ще се обследва
водопроводната мрежа за локализиране на скрити течове. Водоснабдяването на
населените места с ремонтни дейности ще бъде с нарушения от 9 часа до 15 часа
днес;
Припомняме, че от 8 часа до 17 часа ще бъде преустановено
водоснабдяването в град Долни Дъбник, във връзка с присъединяването на
новоизграден водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на града.
Обектът е част от проект на община Долни Дъбник : „Реконструкция на
водопроводни клонове гр. Долни Дъбник- 1 етап“.