Във връзка с присъединяването на новоизграден водопровод към съществуващата водопроводна мрежа на град Долни Дъбник, на 27 юни 2024 година, четвъртък, от 8 до 17 часа, се налага преустановяване на водоподаването в града. Обектът е част от проект на община Долни Дъбник : „Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник- 1 етап“.