Във връзка със строително-ремонтни дейности по подмяната на вътрешен
водопровод в село Тотлебен, от 11,30 часа до 15,30 часа днес ще бъде
преустановено водоподаването в населеното място. Обектът е част от
инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в
област Плевен.