ВиК- Плевен, 24.06.2024г.:
Аварийно-ремонтни дейности на вътрешни водопроводи се извършват днес
в град Плевен, ж.к. „Сторгозия“, до блок 47 и в ж.к. „Дружба“, в близост до ДФСГ
„Интелект“. В тази връзка, от 9,30 часа до 13,30 часа, водоподаването на районите
с ремонти ще бъде нарушено;
Поради профилактика на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за
подобряване състоянието на електрическата мрежа в село Гривица, от 9 часа до
16 часа днес ще бъде засегнато водоснабдяването на селото, тъй като ще бъде
прекъснато ел. захранването на помпената станция и съоръженията, които
доставят питейната вода за населеното място;
Разпределителни мрежи ще се ремонтират в град Червен бряг- висока зона,
град Искър и селата: Горталово, Дебово, Ореховица, Садовец, Стежерово и
Ракита. Водоснабдяването в Червен бряг ще бъде нарушено от 9,30 до 13,30 часа,
а в останалите селища от 9 часа до 15 часа;
Екипи на Дружеството ще работят и по изпълнението на инвестиционната
програма за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Обектите са в град
Гулянци, на улица „Осми март“ и в село Пелишат- на улица „Седемнадесет
партизани“. Не се предвижда спиране на водоснабдяването. Ако настъпят промени,
ще информираме допълнително.