Възстановено е водоподаването на селищата, които се захранват с питейна
вода основно от водоснабдителна група „Черни Осъм“, а именно: Брестовец,
Бохот, Къшин, Ласкар, Ралево и Тодорово. По-трудно и бавно се водоснабдява
високата част на село Николаево, поради спецификата на водоснабдителната
система на селото. Екипи на ВиК- Плевен са на място. В центъра вода има, както и
в местността „Горемлъка“. Очакваме в късните следобедни часове
водоснабдяването да се нормализира за всички потребители. За Николаево са
осигурени 2 водоноски с питейна вода.
Припомняме, че седемте села бяха с частично нарушено водоподаване,
поради присъединяването на реконструиран участък от водопровод „Черни Осъм“
към съществуващата водопроводна мрежа при пътен възел „Плевен“ на
автомагистрала „Хемус“.