Поради аварийно-ремонтни дейности на вътрешни водопроводи в град
Плевен, от 9,30 часа до 14 часа днес ще бъде нарушено водоснабдяването в ж.к.
„Сторгозия“- блокове от 92 до 95, района на ЛВТ и в ж.к. „Дружба“- Четвърта част;
Във връзка с авариен ремонт на улиците „Браила“ и „Одеса“, с нарушено
водоподаване от 10,30 часа до 15 часа ще остане районът между булевард „Христо
Ботев“, улица „Десети декември“ и булевард „Русе“; В същите часове ще бъде
засегнато и водоснабдяването на парк „Кайлъка“, заради ремонтни дейности по
водопроводната мрежа в парка.
В област Плевен:
Днес ще се присъединява нов водопровод към съществуващата мрежа в
град Кнежа и водоснабдяването на квартал „Вапцаров“ ще бъде нарушено от 9
часа до 15 часа;
В село Бреница ще се отстранява авария в района на църквата и от 9 часа
до 14,30 часа частично ще бъде нарушено водоподаването за населеното място;
Разпределителни мрежи ще се ремонтират в: Беглеж, Гостиля, Тодорово,
Радишево, Радомирци, Тученица, Чомаковци и Ясен. Водоснабдяването в тези
селища ще бъде с нарушения от 9 часа до 15 часа;
Екипи на Дружеството ще работят и по изпълнението на инвестиционната
програма за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Обектите са в град
Гулянци, на улица „Осми март“ и в село Пелишат- на улица „Седемнадесет
партизани“. Не се предвижда спиране на водоснабдяването. В случай, че настъпят
промени, ще информираме допълнително.