Във връзка с авариен ремонт в град Плевен, на ул. „Васил Априлов“ 31, от
9,30 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в района от т.нар.
„Петте кьошета“ до ресторант „Централ“ на бул. „Димитър Константинов“;
На плевенската улица „Железничар“ ще се работи по отстраняването на
авария и с нарушения във водоснабдяването от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде
районът на тази улица и на улица „Крали Марко“;
В област Плевен ще се отстраняват аварии на вътрешни мрежи в селата
Ореховица и Славовица. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде с
нарушения от 9 часа до 15 часа;
Днес от 10,30 часа до 12,30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на
село Бреница, тъй като ще се отстранява авария на довеждащ водопровод за
населеното място;
Както вече информирахме, продължават строително- ремонтните дейности
по присъединяването на реконструиран участък от довеждащ водопровод „Черни
Осъм” към съществуващия водопровод при пътен възел „Плевен“ на
автомагистрала „Хемус“. В тази връзка, от 9,00 часа, се налага преустановяване
на водоподаването за селищата, водоснабдявани основно от „Черни Осъм“, а
именно: Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово.
Водоподаването ще бъде възобновено след като приключи ремонтът. Не се очаква
спирането на водата да засегне град Плевен;
Напомняме, че в град Левски, на улица „Александър Стамболийски“, ще се
присъединява нов водопровод към съществуващата водопроводна мрежа и от 6,00
часа е преустановено водоподаването за североизточната зона на града. Очаква
се ремонтът да приключи до 16,30 часа и водоснабдяването да бъде възобновено.
При промяна на ситуацията, ще информираме допълнително;
Днес е вторият ден, в който се извършват ремонтни дейности по
включването на новоизграден водопровод към водопроводната мрежа на град
Долни Дъбник. В тази връзка, от 8 часа до 17 часа, водоподаването на града ще
бъде преустановено. Обектът е част от проекта на община Долни Дъбник:
„Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник- 1 етап".