На 20.06.2024г. ще се извършват строително- ремонтни дейности за присъединяване на новоизграден водопровод в град Левски, на улица „Александър Стамболийски“, към съществуващата водопроводна мрежа. В тази връзка, от 6,00 часа в утрешния ден, се налага преустановяване на водоподаването за североизточната зона на града. Очаква се ремонтът да приключи до 16,30 часа и водоснабдяването да бъде възобновено. При промяна на ситуацията, ще информираме допълнително.