Строително- ремонтните дейности по присъединяването на реконструиран участък от довеждащ водопровод „Черни Осъм” към съществуващия водопровод при пътен възел „Плевен“ на автомагистрала „Хемус“ ще продължат и на 20.06.2024г. В тази връзка, от 9,00 часа в утрешния ден, се налага преустановяване на водоподаването за селищата, водоснабдявани основно от „Черни Осъм“, а именно: Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово. Водоподаването ще бъде възобновено след като приключи ремонтът. Не се очаква спирането на водата да засегне град Плевен. При промяна на ситуацията, ще информираме допълнително.