Във връзка ремонт на разпределителна водопроводна мрежа в град Кнежа, на улица „Назъм Хикмет“, от 11,30 часа до 14 часа днес ще бъде нарушено водоснабдяването на квартал „Вапцаров“ в града; Поради профилактика на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за подобряване състоянието на електрическата мрежа, до 16,30 часа днес ще бъде засегнато водоснабдяването на село Бреница, тъй като е прекъснато ел. захранването на помпената станция и съоръженията, които доставят питейната вода за населеното място.