Поради ремонтни дейности на сградни водопроводни отклонения, днес от 9,30 часа до 15 часа ще бъде нарушено водоснабдяването в село Буковлък. От 9 часа до 15 часа ще бъде засегнато водоснабдяването и на селата: Бъркач, Горни Дъбник, Згалево и Изгрев, във връзка с ремонти на вътрешни водопроводи ; Продължават дейностите по изпълнението на инвестиционната програма на Дружеството за реконструкция на ВиК мрежата в област Плевен. Днес ще се присъединява подменен участък от довеждащ водопровод за село Петокладенци към
съществуващата водопроводна мрежа на населеното място. Водоснабдяването там ще бъде нарушено до 16,30 часа. Работи се и на обект в град Гулянци, на улица „Осми март“, където не се предвижда спиране на водоснабдяването днес. Ако настъпят промени, ще информираме допълнително.