„ВиК“ – Плевен, 12.06.2024 г.
Във връзка с недостиг на вода за питейно-битови нужди от водоснабдителна група „Петокладенци – Стежерово“ се налага въвеждане на режимно водоподаване в село Петокладенци, според следния график: от 12.06.2024 г. водата ще се спира в цялото селище за времето от 22 часа до 6 часа, на следващия ден.