Поради ремонтни дейности на сградни водопроводни отклонения в Плевен днес, от 9,30 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на улица „Захарий Зограф“ и в ж.к. „Дружба“- блок 329, вход „Ж“; Аварии на разпределителни мрежи ще се отстраняват в град Червен бряг-ниска зона, град Кнежа- трети район и в селата: Гривица, Ласкар, Ралево и Тученица. Водоснабдяването на тези селища ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 14,30 часа; Поради профилактика на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за подобряване състоянието на електрическата мрежа, от 9 часа до 16 часа днес ще бъде засегнато водоснабдяването на село Ясен, тъй като е прекъснато ел. захранването на помпената станция и съоръженията, които доставят питейната вода за населеното място.